Izazovi proširenja i regionalna saradnja

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH, u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu organizovala je panel diskusiju „Izazovi proširenja i regionalna saradnja“ 17. marta u Sarajevu. Cilj panela je poticanje debate o dosadašnjim uspjesima i izazovima pristupanja Evropskoj uniji zemalja zapadnog Balkana kao i značaju regionalne i bilateralne diplomatske saradnje, te uključenosti organizacija civilnog društva i akademske zajednice u proces.

Učesnici panela, ministar za evropske poslove i glavni pregovarač Crne Gore, Aleksandar Andrija Pejović, direktor Direkcije za evropske integracije BiH, Edin Dilberović, docentica Fakulteta političkih nauka UNSA, Nedžma Džananović-Miraščija i direktorica Vanjskopolitičke inicijative BH, Lejla Ramić-Mesihović predstavili su dosadašnje aktivnosti na regionalnoj saradnji i značaj jasno definisanih ciljeva i napora na osiguravanju stabilnosti i prosperiteta regiona. Ekonomski razvoj i regionalna saradnja su od ključne važnosti za osiguravanje stabilnosti regiona te je potrebno osigurati da se ograniči politički negativan utjecaj koji nerijetko sputava saradnju i unazađuje njene efekte.

Tokom diskusije, panelisti su razgovarali o potrebi razvijanja duha povjerenja potrebnog reafirmaciju proširenja Evropske unije uprkos sveopštem kontekstu nestabilnosti Unije i neophodnosti strukturisane i učinkovite saradnje institucija vlasti sa organizacijama civilnog društva, akademskom zajednicom i medijima. Suočena sa ograničenim kapacitetima za proces integracija, Crna Gora je kroz blisku saradnju sa nevladinim sektorom i akademskom i stručnom zajednicom uspjela održati pažnju na procesu integracija i time osnažiti rad institucija kao i osigurati kvalitetu procesa. Učesnici su takođe podvukli važnost saradnje s medijima kako bi se proširile pozitivne vijesti o uspjesima i napretku procesa reformi, te da je ključno građanima na razumljiv način pribiližiti proces integracija kako bi se osiguralo njihovo učešće u procesu i veća zainteresovanost.

Ministar Pejović je predstavio tok procesa proširenja za Crnu Goru i načine na koje su oni uspjeli prevazići prepreke i osigurati kontinuirani napredak ka punopravnom članstvu. Kao šef pregovaračkog tima za pristupanje Crne Gore, ministar Pejović je naglasio potencijalne izazove s kojima će se BiH susresti te moguće načine za prevazilaženje istih, pritom naglasivši neophodnost bilateralne i multilaterne saradnje unutar regiona kako bi se omogućio prijenos znanja i dobrih praksi.

Kako bi Bosna i Hercegovina osigurala značajniji napredak i bila u mogućnosti koristiti sve prednosti predpristupnih fondova, neophodno je usvajanje strategija i rješavanje unutrašnjih izazova i jasna vizija države u kojem pravcu da se razvija. Direktor Direkcije za evropske integracije je pritom naglasio da je za BiH neophodno da se razvija u tom pravcu i iskoristi to kao komparativnu prednost. U više navrata je istaknuto da je kompromis utkan u samu historiju razvoja i postojanja Evropske unije, te da ostaje kao neminovnosti za sve koji žele funkcionisati u evropskim strukturama.

Panel diskusija: Izazovi proširenja i regionalna saradnja