Позив организацијама цивилног друштва за учествовање у Државним радним групама WeBER платформе

Categories:
Comments: 0

Вањскополитичка иницијатива БХ (ВПИ БХ), у име регионалне мреже Think for Europe Network (ТЕN) а у оквиру WeBER пројекта, позива све заинтересоване организације цивилног друштва (ОЦД) из Босне и Херцеговине да се укључе у оснивање, а потом и у рад Државних радних група (ДРГ) за праћење реформе јавне управе (РЈУ) у земљама западног Балкана (ЗБ).

Државна радна група је државни консултативни механизам који има за циљ да укључи цивилно друштво у дијалог са представницима надлежних органа о осмишљавању и праћењу РЈУ на западном Балкану. ДРГ се оснивају у свакој од земаља ЗБ, као дио ширег консултативног механизма за дијалог о РЈУ – регионалне WeBER платформе, основане у Подгорици, новембра 2016. године.

ДРГ обезбјеђују да дијалог о РЈУ укључи цивилно друштво на свим нивоима, кроз учешће ОЦД које су активне како на државном тако и на нивоу градова и опћина.

Чланство у ДРГ је отворено за све заинтересоване ОЦД. Како би Ваша организација постала чланица ДРГ потребно је да нам пошаљете изјаву о заинтересованости за приступање у којој наводите претходно искуство организације у активностима које се тичу РЈУ, као и да попуните упитник за процјену потреба ОЦД у вези са учешћем у процесу РЈУ (линк ка упитнику се налази у Позиву). Пријављивање за учешће у раду Државних радних група траје до 9. марта!

Позив

Прилог позиву: Концептни документ о ДГР