Studijska posjeta predstavnika Vlade Kantona 10 Zadarskoj županiji

Categories:
Comments: 0

U okviru projekta „Podrška procesu evropskih integracija FBiH“, organizovana je studijska posjeta predstavnika Vlade Kantona 10, koju je predvodio premijer kantona Draško Dalić, Zadarskoj županiji 26 i 27. januara 2017. godine. Cilj studijskog putovanja bilo je omogućavanje razmjenje znanja i praksi između Zadarske županije i Kantona 10 uz poseban fokus na prekograničnu saradnji u transfer znanja u pogledu održivog razvoja i procesa evropskih integracija.

Tokom dvodnevne posjete organizovani brojni sastanci i posjete organizacijama i institucijama kako bi se omogućila razmjena znanja o procesu evropskih intgeracija, održivom regionalnom i ruralnom razvoju kao i zaštiti okoline. Na sastancima su prezentovana iskustva održivog razvoja Zadarske županije: mogućnosti, izazovi, izgradnja kapaciteta i rad institucija. Posebno je naglašena izrada strategija, monitoring nad procesom provedbe projekata, akcioni planovi za provedbu strategija i aspekti proteklih i budućih projekta, izvori finansiranja i provedbe u tom području.

Takođe, predstavnicima je omogućeno da lično posjete neke od lokacija na kojima se uspješno provode projekti u vezi sa ruralnim razvojom i zaštitom okoline. Tokom sastanaka sa predstavnicima Zadarske županije, Agnencije za razvoj Zadarske županije – ZADRA Nova i Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA svi učesnici su naglasili želju ka ostvarivanjem prekogranične saradnje te su predstavnici Kantona 10 istakli da im je posjeta pružila iznimno korisne informacije o društvenom i ekonomskom održivom razvoju područja i budućim projektnim aktivnostima.

Studijska posjeta predstavnika Kantona 10 Zadarskoj županiji