Promocija Smjernica za Strategiju zagovaranja ulaska zemalja zapadnog Balkana u EU

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH organizovala je 23.01.2017. godine u Sarajevu prezentaciju Smjernica za Strategiju zagovaranja ulaska zemalja zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Projekat podržava Višegradska skupina i Njemačka ambasada u Beogradu, a na izradi smjernica radili su think tankovi iz svih šest zemalja zapadnog Balkana: Srbija, Crna Gora, Kosovo*, Albanija, Makedonija i Bosna i Hercegovina te zemlje Višegradske skupine: Poljska, Češka Republika, Mađarska i Slovačka.

Razlog pokretanja inicijative je potreba za postojanjem strategije zagovaranja zemalja zapadnog Balkana koja je usmjerena ka promovisanju i ubrzavanju samog procesa proširenja EU na zemlje regije. Ono što zemlje ovog regiona imaju su ustvari komunikacijske strategije koje su više usmjerene ka određenim ciljnim grupama unutar granica svake od zemalja, ali ne i prema EU. Upravo smjernice za regionalnu strategiju zagovaranja predstavljaju prvu inicijativu tog tipa. Ovaj dokument pruža praktične smjernice državnim administrativnim tijelima, parlamentima i organizacijama civilnog društva usmjerene ka podršci i ubrzavanju procesa evropskih integracija.

Predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić, prezentovala je Smjernice, te njene ciljeve i poželjna konačna ishodišta. Uz podršku Regionalnog centra za saradnju (Regional Cooperation Council), također je uspostavljen i internet portal www.wb6.info, čiji je osnovni cilj širenje pozitivnih vijesti vezanih za regiju zapadnog Balkana, ali isto tako cilj portal je da služi kao jedan izvor pouzdanih informacija o zemljama zapadnog Balkana, te nudi bazu od preko 160 publikacija i članaka o zapadnom Balkanu, o čemu je više govorila Belma Ćemalović, istraživačica  Vanjskopolitičke inicijative BH u ovom projektu.

Događaju su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva iz BiH, međunarodnih organizacija, institucija Bosne i Hercegovine, te predstavnici diplomatskog kora u BiH. Tokom diskusije koja je uslijedila nakon izlaganja istaknut je značaj koordinacije sa vladinim institucijama prilikom izrade same strategije. Diskusijom se došlo do zaključka da postoji suradnja između vladinog i nevladinog sektora, koja je nedovoljno vidljiva. Diskutanti su također isticali značaj što jasnije identifikacije ciljnih grupa zemljama članicama, te istakli da aktivnosti trebaju biti usmjerene i ka široj javnosti, pored predstavnika EU institucija i zemalja članica. Bitno je naglasiti da se ciljnim grupama ne može pristupiti na istovijetan način. Stoga bi se strategijom zagovaranja definisali između ostalog i načini na koje se planira pristupiti svakoj od ciljnih grupa unutar zemalja članica zapadnog Balkana, ali i zemalja članica EU.

Promocija i prezentacija Smjernica za strategiju zagovaranja ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju