Konkurs za dodjelu malih grantova za OCD iz BiH

Categories:
Comments: 0

WeBER projekat raspisuje konkurs za dodjelu malih grantova za podršku Organizacijama civilnog društva koje se bave monitoringom javne uprave na lokalnom nivou.

Ukupna predviđena sredstva iznose 225.000 evra i ona su namijenjena za podršku 30 projekata u iznosu od 5.000 do 10.000 eura (8.500 eura u prosjeku) od kojih će do 6 biti u podržano u Srbiji, do 6 u Bosni i Hercegovini, do 5 u Albaniji, do 5 u Makedoniji, do 4 na Kosovu i do 4 u Crnoj Gori.

Predviđeno trajanje projekata koji će biti odobreni u okviru konkursa je između 6 i 12 meseci. WeBER finansira EU, a sufinansira Kraljevina Holandija.

Kompletna dokumentacija za prijavu na konkurs se nalazi u prilogu:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PREUZMI