Javne politike u službi javnog interesa

Categories:
Comments: 0

U okviru projekta “Parlament za žene II” kojeg finansira Američka ambasada u BiH, održana je završna konferencija “Izgradnja javnih i rodnoosjetljivih politika kao katalizator društvenih, ekonomskih i političkih promjena u BiH” u Sarajevu 28.11.2016. godine. Konferenciju je organizovala Vanjskopolitička inicijativa BH u saradnji sa Klubom Parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Na događaju su predstavljene tri javne politike čije su autorice članice Kluba:

Ujednačavanje porodiljskih naknada u FBIH

Rodna ravnopravnost i učešće žena na mjestima donošenja odluka u policijskim službama sigurnosti FBiH

Žene na tržištu rada

Analize su prezentirale zastupnice Amra Haračić, Emina Mutap i Anela Begović-Šestić, nakon čega su uslijedile panel diskusije gdje su sve predstavnice bile na raspolaganju za pitanja ili pojašnjenja iz publike, a učesnici/e konferencije su aktivno učestvovali u diskusijama. Na temu Uloga žena u jačanju parlamentarne demokratije i iskustvima žena u politici govorila je Karolina Leaković, ekspertica iz Hrvatske.

Direktorica Vanjskopolitičke inicijative BiH (VPI BH) Lejla Ramić-Mesihović istakla je da je VPI BH jako ponosan na veoma dobar i ravnopravan angažman parlamentarki iz svih partija zastupljenih u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH “jer su jako brzo i efikasno došle do zajedničkog imenitelja u pogledu općeg društvenog interesa, prekoračile partijske granice i uradile nešto za dobrobit cijelog društva”.

Poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i potpredsjednica Kluba parlamentarki Mira Grgić pojasnila je da je u Klubu objedinjen rad svih zainteresiranih parlamentarki koje dobrovoljno rade na ženskim ljudskim pravima, čije ostvarivanje, kako je rekla, nije samo problem žena već i društveni problem.

Na konferenciji su, između ostalih, prisustvovale i predstavnice organizacija civilnog društva koje već godinama rade na pitanjima rodne ravnopravnosti i pokretanju inicijativa za izjednačavanje položaja žena u BiH te su se složile da je potrebno raditi više i vidljivije na pitanjima položaja žena u našoj državi i da je postojana saradnja civilnog sektora sa institucijama jedan od ključnih aspekata za napredak.

Naglašena je i potreba za osvještavanje žena prije svega, a članice Kluba žele da upravo one budu primjer proaktivne žene u preuzimanju zadataka i podnošenju inicijativa za bolji položaj žena, ali i društva. Jedan od zaključaka koji se više puta naglasio u toku konferencije jeste, upravo, jača uloga i šira participacije žena u svim sferama društva u BiH.

Javne politike u službi javnog interesa

Javne politike u službi javnog interesa