Livanjsko polje u svjetlu EU integracija

Categories:
Comments: 0

U okviru projekta “Podrška procesu EU integracija FBiH” održana je prezenta „Livanjsko polje u svjetlu europskih integracija s posebnim naglaskom na područje bogate biološke raznolikosti, ruralni i regionalni razvoj“ u Livnu, 28.11.2016. godine. Prezentaciju su organizovali Vanjskopolitička inicijativa BH, Public Administration International i predstavnici Vlade Kantona 10.

Tokom prezentacije kojoj su prisustvovali predstanivi Vlade kantona i opština Livanjskog polja, konsultantica Ivana Laginja, stručnjakinja za održivi razvoj s naglaskom na zaštićena područja i predstavnik Vanjskopolitičke inicijative Igor Kosić predstavili smjernice i preporuke za Livanjsko polje u svjetlu EU integracija. Smjernice su rezultat višemjesečnog angažmana eksperata s predstavnicima Kantona 10.

Predsjednik Vlade kantona istakao je da je „cilj prezentacije odgovor na sve ono što muči Vladu Hercegbosanske županije i mene osobno to jest što za nas znači proglašenje Livanjskog polja i stavljanje na listu Ramsarskih zaštićenih područja kao i druge aktivnosti koje se provode na razini BiH i Federacije BiH a vezano je za zaštićena područja“.

Livanjsko polje u svjetlu EU integracija