Radionica: “Rodna ravnopravnost – Problemi po muškarce?!”

Categories:
Comments: 0

Klub parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i Vanjskopolitička inicijativa BH održale su danas radionicu posvećenu identifikaciji formalnih i neformalnih prepreka ostvarivanju rodne jednakopravnosti u političkom i društvenom aktivizmu. Radionica pod nazivom “Rodna ravnopravnost-Problemi po muškarce?!” okupila je zastupnike, predstavnike nevladinih organizacija i političkih partija.

Predavačica iz Fondacije CURE, Jadranka Miličević pričala je o međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine iz sfere rodne ravnopravnosti, formalnim i neformalnim barijerama za profesionalni razvoj žena na tržištu rada i u političkom životu, te sistemskim nedostacima koji proizilaze iz činjenice da Izborni zakon nije usklađen sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH. Aktivistica TPO fondacije, Monja Šuta-Hibert govorila je o stereotipima zasnovanim na rodu, kao i o potrebi za dekonstrukcijom predrasuda i stereotipa od ranog djetinjstva i potrebi za iskorijenjivanjem diskriminacije iz obrazovnog sistema. Radionica je organizirana uz podršku i pomoc Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Zaključeno je da Klub i VPI BH u narednih nekoliko sedmica organiziraju konferenciju na kojoj će prezentirati tri javne politike formiranje u okviru ove saradnje.

Radionica: Rodna ravnopravnost: Problemi po muškarce?!