Predstavljanje političke analize “Iran i Srednji Istok: perspektive na starim premisama”

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH, u saradnji sa Friedrich-Ebert-Stiftung BiH i Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu organizovala je 31. oktobra 2016. godine javno predstavljanje političke analize “Iran i Srednji Istok – perspektive na starim premisama“ autora Hajrudina Somuna.

Ova analiza bivšeg jugoslovenskog diplomate i ambasadora Bosne i Hercegovine, te eminentnog stručnjaka za pitanja Srednjeg Istoka oslikala je trenutno pozicioniranje Irana naspram država u regionu i međunarodnih aktera te utjecaj kulture i politike Irana i Srednjeg Istoka na Bosnu i Hercegovinu. Ambasador Somun je vješto analizirao izazove i slabosti pristupa međunarodne zajednice i globalnih aktera na razvoj trenutne situacije na Bliskom Istoku.

Komentatori analize, doc. dr Sead Turčalo sa Fakulteta političkih nauka i gdin Saeid Adepour iz Instituta Ibn Sina, u svojim su osvrtima naglasili važnost informativne i edukativne dimenzije ove političke analize, te istakli autorovo iskustvo i suštinsko poznavanje materije koje daje ovoj analizi poseban značaj i stručni legitimitet.

U centru diskusije koja je uslijedila nakon prezentacije i osvrta komentatora, našla su se pitanja, dileme, te različita mišljenja i tumačenja u vezi sa mogućim posljedicama razvoja situacije na Bliskom Istoku, kao i eventualne refleksije na države Balkana.

Iran i Srednji Istok – perspektive na starim premisama

 

Predstavljanje političke analize "Iran i Srednji Istok: perspektive na starim premisama"