Okrugli sto: Proces evropskih integracija – EU finansirani programi

Categories:
Comments: 0

27. septembra održan je okrugli sto na temu programa koje finansira EU. Okrugli sto je dio projektnih aktivnosti u sklopu projekta “Debatiramo i oblikujemo budućnost EU”. Učesnici aktivnosti, studenti Univerziteta u Sarajevu su imali mogućnosti da saznaju više o EU programima u BiH od stručnjaka Vanjskopolitičke inicijative BH.

Diskusija se zasnivala na mogućnosti korištenja EU programa u BiH kao što je Erasmus+, program koji je najzanimljiviji za studente. Studentima su takođe objašnjeni ključni aspekti ostalih programa koji bi ih mogli zanimati kao što je Horizon 2020, Kreativna Evropa, itd.