Poziv organizacijama civilnog društva

Categories:
Comments: 0

Poziv organizacijama civilnog društva zainteresovanim za učestvovanje u osnivanju i radu regionalnog mehanizma za monitoring reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu

Centar za evropske politike (CEP) poziva sve zainteresovane organizacije civilnog društva da učestvuju u osnivanju i radu regionalne platforme za monitoring reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu (WeBER platforma). WeBER platforma će se uspostaviti uz podršku istoimenog projekta kojeg finansira Evropska unija i Kraljevina Nizozemska.

Više informacija o pozivu: http://bit.ly/2d5qls7

Sva potrebna dokumentacija se treba poslati na engleskom jeziku na ten@europeanpolicy.org do 5.10.2016.

Za dodatne informacije kontaktirajte: belma@vpi.ba