Izjava Vanjskopolitičke inicijative BH povodom odluke o prihvatanju aplikacije za članstvo u EU

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH pozdravlja današnju odluku o prihvatanju aplikacije. Ovo je pobjeda evropske vizije BiH, ali nema mjesta za euforiju.

Smatramo da je ova odluka prekretnica kada sa deklarativnog konsenzusa o EU integracijama trebamo preći na radni. Sada ćemo biti u prilici da testiramo i odluke koje smo donijeli i mehanizam koordinacije i cjekopan administrativni aparat, jer je prvi izazov odgovor na Upitnik. Ne treba smetnuti sa uma da EU od BiH očekuje puno provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava bez čega sasvim sigurno neće biti kandidatskog statusa.

Ovo je najbolji i najkonkretniji put da kompletna administracija i politički establisment ispuni ono što više od 70% građana BiH i sva tri konstitutivna naroda želi: članstvo u EU. Današnja odluka opravdava i naše zahtjeve za novim pristupom EU prema BiH koji su proizašli iz njemačko britanske incijative te koji su doveli do konkretizacije uvjeta.