Regionalna rekonekcija kao nova paradigma

Categories:
Comments: 0

Tokom posljednjih dvadeset godina, „pravi Balkan” (u ovom slučaju, zemlje bivše Jugoslavije i Albanija), sa svojim nacionalizmima nastalim na uzoru onih velikih svjetskih sila i pogrešnim ideologijama je skoro pa uništio svoju srž, i kao takav teško da se može pridružiti Evropi, koja je vremenom napredovala i razvijala se na potpuno drugim principima. Postalo je očito da se sveobuhvatna želja za članstvom u Evropkoj uniji može ostvariti jedino ako ljudi Balkana prihvate iste principe zajedništva na osnovu kojih su građani Francuske, Njemačke i ostalih zemalja članica sagradili savremenu EU.

Da li je Balkan zaista spreman za ovu potpuno neophodnu promjenu? Analiza tvrdi da to vrijeme dolazi, polako ali sigurno, te da, što je još bitnije, građani počinju razumijevati neophodnost ove promjene. Štaviše, ovaj put je to povezivanje zasnovano na ekonomskim interesima kao ideologiji novog vremena ili, kako je ugledni novinar Tim Judah to jezgrovito nazvao – na logici ekonomske Jugosfere. Premda u javnom diskursu sve što nosi političku i geografsku odrednicu „jugo“ još ima uglavnom negativnu konotaciju, u stvarnosti, u posljednjih desetak godina dešavaju
se promjene koje u sebi imaju sve one najvažnije sastojke za jedan novi balkanski miks.

Regionalna rekonekcija kao nova paradigma