Balkanski trougao – Evropska perspektiva kao Pitagorina teorema

Categories:
Comments: 0

Ovo je priča o jačanju slabijih moći koje su pomogle preobraziti odnose između država u trokutu Zagreb-Beograd-Sarajevo. Na području toga trougla danas živi petnaestak miliona ljudi različite etničke i konfesionalne pripadnosti, duboko kroz historiju posvađanih oko prošlosti, koji se teško mogu složiti oko sadržaja bilo koje historijske čitanke, ali opet toliko sličnih te ekonomski i kulturno međuovisnih. Pri čemu, svedeno na geometrijski model, Zagreb – Sarajevo i Sarajevo – Beograd su katete, a hipotenuza toga trougla je linija Beograd – Zagreb. Ako bismo za trenutak odnose među državama sveli na geometrijski obrazac, onda bismo primjenjujući Pitagorinu teoremu došli do zaključka, dakako figurativnoga, da je zbir cjelokupnih odnosa u ovome trouglu jednak zbiru odnosa ZAGREBA i BEOGRADA kao njegove hipotenuze. Ova geometrijska lekcija i njezina, možda malo usiljena, primjena na regionalne odnose ipak nas dovodi do jedinstvenog zaključka koji itekako odgovara realnosti – Zagreb i Beograd su uvijek držali i još drže ključeve regionalnih odnosa, posebno na prostoru koji je predmetom ove analize.

Balkanski trougao – Evropska perspektiva kao Pitagorina teorema