Механизам координације – усаглашавање могућег

Comments: 0

Зашто је БиХ потребан координациони механизам? Да ли зато што постојећи не функционира или зато што је потребно фрагментирани политички систем начинити кохерентнијим у дијелу у којем се ради о комуникацији са Бриселом? Кад се говори о координационим механизмима у БиХ, првенствено се мисли на координацију између нивоа БиХ, ентитета и Брчко дистрикта. Због специфичности теме посебно се треба осврнути на координациони механизма унутар Федерације Босне и Херцеговине (ФБиХ). Тренутни наратив о координационом механизму изразито је политизиран, а у јавности је створен утисак да се ради о комплицираном уставноправном питању, након чијег усвајања, у каквом год облику он био, могу постојати само добитници и губитници.

Овим документом се аргументираним и конкретним приступом жели допринијети промјени тренутног наратива о координационом механизму. Намијењен је онима који желе разумјети механизам координације и не предлаже ниједан специфичан модалитет тог механизма за Федерацију БиХ.

Mehanizam koordinacije – usaglašavanje mogućeg