Регионална реконекција као нова парадигма

Comments: 0

Током посљедњих двадесет година, “прави Балкан” (у овом случају, земље бивше Југославије и Албанија), са својим национализмима насталим на узору оних великих свјестких сила и погрешним идеологијама је скоро па уништио своју срж, и као такав тешко да се може придружити Европи, која је временом напредовала и развијала се на потпуно другим принципима. Постало је очито да се свеобухватна жеља за чланством у Европкој унији може остварити једино ако људи Балкана прихвате исте принципе заједништва на основу којих су грађани Француске, Њемачке и осталих земаља чланица саградили савремену ЕУ.

Да ли је Балкан заиста спреман за ову потпуно неопходну промјену? Анализа тврди да то вријеме долази, полако али сигурно, те да, што је још битније, грађани почињу разумијевати неопходност ове промјене. Штавише, овај пут је то повезивање засновано на економским интересима као идеологији новог времена или, како је угледни новинар Тим Јудах то језгровито назвао – на логици економске Југосфере. Премда у јавном дискурсу све што носи политичку и географску одредницу „југо“ још има углавном негативну конотацију, у стварности, у посљедњих десетак година дешавају се промјене које у себи имају све оне најважније састојке за један нови балкански микс.

Регионална реконекција као нова парадигма