Predstavljanje analize: “Kantoni u FBiH: Realnosti i očekivanja u procesu pristupanja EU”

Categories:
Comments: 0

Ova jedinstvena analiza stanja u kantonima Federacije BiH, te stepenu njihove za pripremljenosti za buduće izazove u procesu EU integracija, rezultat je višemjesečnog istraživanja Vanjskopolitičke inicijative BH. Analiza ima za cilj doprinijeti boljem razumijevanju evropskog puta Bosne i Hercegovine kroz analizu učešća kantonalnog nivoa vlasti u cjelokupnom procesu evropskih integracija. Autor analize je posebno naglasio istraživanje postojećih i budućih neophodnih kapaciteta unutar kantona za djelotvorno izvršavanje obaveza koje se nalaze na putu BiH prema Evropskoj uniji.

Komentator analize, Adnan Ćerimagić, analitičar procesa EU integracija, u svom je osvrtu naglasio važnost ove analize te je istakao da ona može poslužiti kao i svojevrsno upozorenje svim  predstavnicima vlasti i građanima BiH kako je potreban veći angažman na konkretnim i sadržajnim pitanjima i da se jedino tako može postići istinski napredak BiH na putu ka Evropskoj uniji.

Predstavljanju analize prisustvovali su predstavnici medija, stručnjaci za oblast evropskih integracija, te predstavnici organizacija civilnog društva, diplomatskog kora i međunarodnih organizacija. Za predstavljanje analize posebno je značajan bio odziv koordinatora za evropske integracije iz nekoliko kantona, koji su ukazali na značaj postojeće analize kao i potrebu za što učestalijim i opsežnijim dijalogom između donosioca odluka i kantonalnih vlasti. Pitanja i dileme u vezi uspostavljanja efikasnog mehanizma koordinacije te stručnosti i mogućnosti kantonalnih vlasti da odgovore na izazove procesa pristupanja BiH u Evropsku uniju bile su u centru diskusije nakon predstavljanja analize i osvrta komentatora.

[dg new_window=”true” attachment_pg=”false” paginate=”true” ids=”754″]

Predstavljanje analize: "Kantoni u FBiH: Realnosti i očekivanja u procesu pristupanja EU"