Šta djeca znaju o EU zavičaju?

Categories:
Comments: 0

Debatiramo i oblikujemo EU budućnost BiH

Vanjskopolitička inicijativa Bosne i Hercegovine (VPI BH) prezentirala je u petak 27. 11.2015. godine u Sarajevu ključne nalaze projekta „Debatiramo i oblikujemo EU budućnost BiH“.

Vanjskopolitička inicijativa Bosne i Hercegovine (VPI BH) prezentirala je u petak 27. 11 2015. godine u Sarajevu ključne nalaze projekta „Debatiramo i oblikujemo EU budućnost BiH“ koji je realiziran u partnerstvu sa Jaan Tonisson Institutom iz Estonije i Evropskim edukacijskim forumom iz Hrvatske.

Intencija projekta bila je da se debata o EU integracijama iz institucija prenese na univerzitete, među studente s kojima je razgovarano o ključnim aspektima euro-integracija. Kroz seriju okruglih stolova održanih u Sarajevu, Mostaru i Banjaluci istraživači VPI BH nastojali su kvantitativno i kvalitativno ispitati stavove i percepcije kod univerzitetskih profesora i studenata o onome što trenutno predstavljaju procesi EU integracija u BiH.

Koliko znaju? Kakva su nadanja, očekivanja? U stranicama koje slijede, predstavljamo vam naše nalaze. Nastojaćemo da ih uporedimo sa nalazima reprezentativnijeg uzorka koji kroz svoja istraživanja javnog mnijenja konsultira Direkcija za evropske integracije, kako bismo ovom našem izvještaju dali kontekstualnu dimenziju.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici međunarodne zajednice, diplomatskog kora, parlamenata, te novinari iz brojnih bh. redakcija. Studija nudi i smjernice za dalje korake u kreiranju boljeg razumijevanja procesa EU integracija i onoga što taj proces donosi građanima ove zemlje.