Шта дјеца знају о ЕУ завичају?

Categories:
Comments: 0

Дебатирамо и обликујемо ЕУ будућност БиХ

Вањскополитичка иницијатива Босне и Херцеговине (ВПИ БХ) презентирала је у петак 27. 11.2015. године у Сарајеву кључне налазе пројекта „Дебатирамо и обликујемо ЕУ будућност БиХ“.

Вањскополитичка иницијатива Босне и Херцеговине (ВПИ БХ) презентирала је у петак 27. 11 2015. године у Сарајеву кључне налазе пројекта „Дебатирамо и обликујемо ЕУ будућност БиХ“ који је реализиран у партнерству са Јаан Тониссон Институтом из Естоније и Европским едукацијским форумом из Хрватске.

Интенција пројекта била је да се дебата о ЕУ интеграцијама из институција пренесе на универзитете, међу студенте с којима је разговарано о кључним аспектима еуро-интеграција. Кроз серију округлих столова одржаних у Сарајеву, Мостару и Бањалуци истраживачи ВПИ БХ настојали су квантитативно и квалитативно испитати ставове и перцепције код универзитетских професора и студената о ономе што тренутно представљају процеси ЕУ интеграција у БиХ.

Колико знају? Каква су надања, очекивања? У страницама које слиједе, представљамо вам наше налазе. Настојаћемо да их упоредимо са налазима репрезентативнијег узорка који кроз своја истраживања јавног мнијења консултира Дирекција за европске интеграције, како бисмо овом нашем извјештају дали контекстуалну димензију.

Презентацији су присуствовали представници међународне заједнице, дипломатског кора, парламената, те новинари из бројних бх. редакција. Студија нуди и смјернице за даље кораке у креирању бољег разумијевања процеса ЕУ интеграција и онога што тај процес доноси грађанима ове земље.