Javna rasprava za studente “Oblikovanje i debatiranje budućnosti Evropske Unije”

Categories:
Comments: 0

U oktobru i novembru 2015 održane su dvije javne rasprave u okviru projekta „Oblikovanje i debatiranje budućnosti Evropske Unije“, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Banja Luci. Tokom dvosatne rasprave  eksperti Vanjskopolitičke inicijative BH, Adnan Ćerimagić, Damir Šaljić, Lejla Ramić-Mesihović, Marko Radovanović i profesori Ekonomskog fakulteta izložili svoja razmišljanja na teme:

–          Mogućnosti koje se Bosni i Hercegovini pružaju članstvom u EU;

–    Ekonomski izazovi procesa integracija Bosne i Hercegovine u Evropskoj Uniji i

–        Politički izazovi procesa integracija Bosne i Hercegovine u Evropskoj Uniji

–          Koliko se zna o koristima članstva, posebno za određene sektore i skupine u društvu? Postoji li opozicija EU putu u BiH?

Rezultati analize upitnika kreiranog za ovaj projekt, a koji su popunjavali učesnici u raspravi, biti će prezentirani na završnoj konferenciji koja će se održati u Sarajevu u novembru 2015.