Javna rasprava za studente “Oblikovanje i debatiranje budućnosti Evropske Unije”

Categories:
Comments: 0

30.10.2015. održana je javna rasprava u okviru projekta „Oblikovanje i debatiranje budućnosti Evropske Unije“, na Ekonomskom fakultetu – Sveučilište Mostar. Radilo se o dvosatnoj javnoj raspravi za studente na kojoj su eksperti Vanjskopolitičke inicijative BH i profesori Ekonomskog fakulteta izložili svoja razmišljanja na teme:

–          Mogućnosti koje se Bosni i Hercegovini pružaju članstvom u EU;

–          Ekonomski izazovi procesa integracija Bosne i Hercegovine u Evropskoj Uniji i

–          Politički izazovi procesa integracija Bosne i Hercegovine u Evropskoj Uniji

Rezultati analize upitnika kreiranog za ovaj projekt, a koji su popunjavali učesnici u raspravi, biti će prezentirani na završnoj konferenciji koja će se održati u Sarajevu sredinom novembra 2015.