Konferencija „Javne politike u službi javnog interesa“

Categories:
Comments: 0

Članice Kluba parlamentarki Parlamenta Federacije BiH u suradnji sa Vanjskopolitičkom inicijativom BH i Američkom ambasadom u BiH su organizovale konferenciju pod nazivom „Javne politike u službi javnog interesa“ 23.06.2014. godine u Parlamentu Federacije BiH.

Ova konferencija je poslužila kao platforma za predstavljanje istraživanja i preporuke tri političke analize čije su autorice članice Kluba parlamentarki:

„Društveno poduzetništvo u poljoprivredi – katalizator socijalnih i ekonomskih promjena“

„Komunikacija sa izbornim tijelom – potencijal za povećanje političkog kapitala žena“

„Obrazovanje, edukacija, dokvalifikacija i prekvalifikacija (cijelo-životno učenje) kao put ka lakšem zapošljavanju žena u BiH“

Analize su prezentirale gđa. Spomenka Mičić, gđa. Besima Borić i gđa. Ljilja Zovko, nakon čega su uslijedile panel diskusije gdje su sve predstavnice bile na raspolaganju za pitanja ili pojašnjenja iz publike.

Konferenciji su prisustvovali brojni predstavnici međunarodnih organizacija, NVO sektora i predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti u BiH.

Kroz izradu 3 političke analize, parlamentarke žele da potaknu argumentovani dijalog i razviju takav način donošenja odluka u oblasti javnih politika koji počiva na istraživanju i realnim opcijama. Kroz ove tri analize parlamentarke također promoviraju potrebu za osvještavanjem samih žena, žele da budu primjer jedne proaktivnije uloge žena u preuzimanju zadataka, ne čekajući da im se oni dodijele. Također ističu jaču ulogu i potrebu šire participacije žena u svim sferama društva u BiH.