Treći seminar u sklopu projekta “Parlament za žene”

Categories:
Comments: 0

Treći seminar u sklopu projekta “Parlament za žene” održan je 18. i 19. Juna 2014. godine u Etno selu “Čardaci” u Vitezu.

Na ovom seminaru parlamentarke su imale priliku da poslušaju predavanja i aktivno učestvuju u diskusiji o tome kako unaprijediti vještine komuniciranja.

Trener na ovom seminaru bio je gdin. Nazif Hasanbegović ispred Agencije za strateško komuniciranje (CMC). Kurikulum i metode ove Agencije su razvijene prema licenci ‘Institute of Commercial Management’ iz Velike Britanije, globalnog lidera u strukovnom obrazovanju. Agencija CMC je također certificirana od strane ‘Urban Institute’, jednog od najstarijih i najvećih think-tank-ova u Sjedinjenim Američkim Državama.

Pored tehničkih znanja koje su parlamentarke stekle na prethodna dva seminara (projektni menadžment, vještine pregovaranja), treći seminar je obuhvatio i predavanja o sposobnosti procjene u kojem politički smjeru parlamentarke žele djelovati, hrabrost za kreiranje vizije zemlje u kojoj žele živjeti i odlučnosti da se za takvu viziju zalažu u svom radu. Predavanje je održano od strane dr. sc. Senade Šelo Šabić ispred Instituta za međunarodne odnose u Hrvatskoj.