Radionica  „Regionalne inicijative kao put ka EU“

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH organizirala je radionicu u okviru projekta „Uključivanje parlamentarnih komisija za EU“ na kojem je prezentirala analizu „Regionalna rekonekcija kao nova paradigma“. Radionica je održana 06.12.2013. godine u hotelu Europe u Sarajevu.

Trenutno na području jugoistočne Europe, koje svakako zahvata i Balkan, djeluje značajan broj organizacija i inicijativa regionalnog karaktera. Čak i površno zavirivanje u portfolio svake od njih vodi zaključku kako se radi o temeljnom umrežavanju regije sektorskim suradnjama koje u dobroj mjeri prate pozitivna evropska iskustva. Većinu ovih regionalizama sponzorirala je i sama EU, kako normativno, tako i financijski, putem raznih programa pomoći i gotovo svaka od njih ima i do četiri sektorske komponente: političku, ekonomsku, sigurnosnu i kulturnu. Sve češća okupljanja resornih ministara u vezi s raznim oblastima izvan samih formalnih platformi, potom trilateralni sastanci, ukazuju na to kako regionalna suradnja polako postaje sastavni dio unutarnjih i vanjskih politika, a ne nužno uvjet, zahtjev ili preporuka Europske unije.

Učesnici radionice su bili predstavnici državnog i entitetskih parlamenata BiH, te predstavnici relevantnih institucija BiH. Ulogu predavača imali su g. Amer Kapetanović, ekspert Vanjskopolitičke inicijative BH i autor navedene analize. Skupu se također obratili g. Goran Milić, Direktor vijesti i programa na Al Jazeeri Balkans kao i g. Predrag Vujičić, predstavnik Vijeća za regionalnu suradnju. Prezentacija se organizirala u sklopu projekta „Uključivanje parlamentarnih komisija za EU“ koji financira Britanska ambasada u Sarajevu.