“V4 naučene lekcije: Razmjena iskustava u pristupanju EU u području suzbijanja diskriminacije”

Categories:
Comments: 0

Završna konferenciji u sklopu projekta „Online platforma o iskustvu pristupanja Europskoj uniji V4 zemalja“ koja je realizirana uz podršku Međunarodnog fonda Višegrad i koja je održana 18. novembra 2013. godine u Budimpešti.

Direktor VPI BH, Zoran Matija Kulundžić, učestvovao je u završnoj konferenciji u sklopu projekta „Online platforma o iskustvu pristupanja Europskoj uniji V4 zemalja“ koja je realizirana uz podršku Međunarodnog fonda Višegrad i koja je održana 18. novembra 2013. godine u Budimpešti.

Domaćin konferencije je bio Centar za studije proširenja EU Centralno-Europskog Univerziteta iz Budimpešte. Konferencija je okupila predstavnike Višegradske grupe, Instituta za javne poslove iz Poljske (IPA), slovačke Asocijacije za vanjske poslove (SFPA), Asocijacije za vanjske poslove iz Češke Republike (AMO) kao i predstavnike nevladinog sektora iz svake od zemalja Zapadnog balkana (Albanije, BiH, Hrvatske, Crne Gore, Kosova i Srbije).
Fokus ovog događaja bio je usmjeren na naučene lekcije V4 zemalja, koje su proizišle iz njihovog procesa europeizacije kao i procesa pristupanja EU kroz usvajanje zakonodavstva iz oblasti suzbijanja diskriminacije. Dva panela radionice, na kojima se raspravljalo o rezultatima istraživanja koji su do sada provedeni u sklopu ovog projekta, pružili su uvid u razvoj sveukupnog zakonodavnog okvira u Slovačkoj i Mađarskoj, te je detaljnije raspravljano o zaštićenim pravima gdje je posebna pažnja bila usmjerena na prava žena u Češkoj republici te prava ljudi sa posebnim potrebama u Poljskoj.

Osim rasprave o zaključcima koju su iznijeli partneri iz Višegradske grupe, posebna pažnja posvećena je partnerima iz ovog projekta koji dolaze iz zemalja Zapadnog Balkana koji su došli da čuju iskustva iz zemalja Višegradske grupe kao i da podjele svoja pozitivna i negativna iskustva u ovom polju, te da unaprijede svoj proces europeizacije.

Cilj VPI BH je da kroz učešće u ovom projektu ojača svoju poziciju kao partner u projektima regionalne suradnje kao i da potvrdi svoju nazočnost u nevladinom sektoru Južne i centralne Europe.