Dvodnevni seminar za članove i osoblje zakonodavnih tijela u BiH

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH organizirala dvodnevni seminar za članove i osoblje zakonodavnih tijela u BiH, koji se održao 18. i 19. Novembra 2013. godine u Narodnoj skupštini u Banja Luci, u sklopu aktivnosti projekta pod nazivom „Uključivanje parlamentarnih komisija za EU“ koji se provodi uz financijsku podršku Britanske ambasade.

Cilj ovog projekta je pružiti komisijama za europske integracije parlamenata BiH adekvatnu tehničku i stručnu podršku te pružiti informacije o strukturama, mehanizmima i vještinama za planiranje i koordinaciju procesa EU integracija koji bi poslužili kao platforma za kreiranje politika u oblasti ključnih reformi vezanih za EU. Tokom seminara članovi komisija imali su priliku da raspravljaju na teme Poglavlja 23. i 24. pravne stečevine Europske unije (Pravosuđe i temeljna prava – Pravda, sloboda i sigurnost) kao i daju predavanja eminentnih eksperata iz BiH i regiona.

Seminar je otvorio NJ.E. g. Nigel Casey, ambasador Velike Britanije u BiH. Ovaj put, predavači su bili g. Kristijan Turkalj, član Pregovaračke skupine za vođenje pregovara o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te glavni pregovarač za poglavlja: 23. Pravosuđe i temeljna prava i 24. Pravda, sloboda i sigurnost, gđa. Sanja Mrvaljević Nišavić, Šef Odseka za političke kriterijume i pravdu, slobodu i bezbednost, iz Kancelarije za evropske integracije VladeRepublike Srbije, teg. Daniel Mondekar, predsjednik odbora za evropske poslove Hrvatskog Sabora kao i članovi odbora/komisija za europske integracije entitetskih i državnog parlamenta u BiH, gđa. Mira Grgić (Parlament FBiH), g. Srđan Mazalica (Narodna skupština RS) i g. Mehmed Bradarić (Parlamentarna skupština BiH).