Prvi dvodnevni seminar za članice Kluba parlamentarki Parlamenta FBiH

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH implementira projekat pod nazivom ‘Parlament za žene’ uz podršku Američke ambasade u BiH. Cilj projekta je institucionalno jačanje Kluba parlamentarki u Parlamentu Federacije BiH kako bi omogućili njihovu kredibilniju i prominentniju ulogu u radu samog Parlamenta.

U sklopu ovog projekta, planirano je održavanje tri dvodnevna seminara gdje će članice Kluba imati priliku da unaprijede svoja znanja i vještine kako bi mogle na što učinkovitiji način promovirati interese svih građana BiH te jačati svoju ulogu kao generatori inkluzivnih politika i zastupnica prava žena i obitelji s djecom.

Prvi dvodnevni seminar održan je 14. i 15. novembra 2013. godine u hotelu ‘Garden City’ u Konjicu. Cilj seminara je bio pružiti članicama Kluba parlamentarki Parlamenta FBiH uvid u osnovna znanja i vještine u kreiranju i vođenju projekata kao i prikupljanja sredstava te značaju timskog rada za osnaživanje Kluba.