Seminar za osoblje generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH organizirala je seminar za osoblje generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, koji se održao od 09. do 10. septembar 2013. godine u hotelu Garden City u Konjicu, u sklopu aktivnosti projekta pod nazivom „Izgradnja struktura i kapaciteta Vlade FBiH za EU integracije“, koji se provodi uz financijsku podršku Britanske ambasade.

Cilj ovog seminara je bio pružanje detaljnijeg uvida u relevantna pitanja o procesu europskih integracija, politika proširenja i načinima donošenja odluka u EU kao i o iskustvima zemalja u regionu.

Predavači na dvodnevnom seminaru su bili:

Gđa. Tanja Miščević, profesorica Fakulteta Političkih nauka Univerziteta u Beogradu i šef pregovaračkog tima Republike Srbije sa EU govorila je na teme „Pravni okvir procesa stabilizacije i pridruživanja“ i „Priprema za Pregovore za EU – Iskustva Srbije“.

Gosp. Amer Kapetanović, Pomoćnik ministra, sektor za bilaterlane odnose, Ministarstvo vanjskih poslova BiH prezentirao je analizu VPI BH na temu „EU – Hrvatska – BiH: Kako je deset godina stalo u jednu“.

Gđa. Ružica Gelo, Članica Pregovaračke skupine za vođenje pregovara o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te glavni pregovarač za poglavlja: 11. Poljoprivreda i ruralni razvitak, 12. Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarstvo, 13. Ribarstvo i 28. Zaštita potrošača i zdravlja

Gosp. gosp. Sejad Mačkić, direktor Agencije za sigurnost hrane BiH govorio je o sigurnost hrane u BiH – uskladenost sa standardima EU kroz prizmu rada agencije za sigurnost hrane BiH