Поподневни разговори: „Економска дипломација – изазов високог приоритета за Босну и Херцеговину“

Categories:
Comments: 0

Вањскополитичка иницијатива БХ и Фриедрицх Еберт Фондација настављају са серијом касних поподневних разговора.

Циљ ових поподневних разговора је отварање дискусије о разним аспектима босанскохерцеговачке вањске политике, те окупљање босанскохерцеговачких и страних дипломата, представника државних институција, привредника, новинара, те представника науке и цивилног друштва који би чинили свеобухватну платформу за квалитетан дискурс.

Дана 05. септембра 2013. године, Вањскополитичка иницијатива БХ је одржала своју сесију на тему „Економска дипломација – изазов високог приоритета за Босну и Херцеговину“ на којем су присуствовали представници Парламентарне скупштине БиХ, Министарства вањских послова БиХ, Министарства цивилних послова БиХ, Удружење послодаваца ФБиХ те представници пословних агенција и академских кругова.

У пријатној атмосфери, г. Миле Саџак, Министар савјетник и шеф одсјека за економску дипломацију, Министарства вањских послова БиХ презентирао је анализу и осврнуо се на кључне процесе и сам концепт економске дипломације у вањској политици БиХ у модерном добу те појаснио зашто је БиХ потребна економска дипломација и какве мјере треба преузети да би концепт бх. Економске дипломације био ефикаснији.

Гђа. Јелица Грујић, директорица Агенције за унапређење страних инвестиција у БиХ осврнула се на праксу већина земаља у свијету везано за улогу министарства привреде и министарства вањских послова по тим активностима те је покушала појаснити који је стратешки приступ организирању економске дипломације.

Г. Дамир Шаљић, пројект менеџер и економски консултант осврнуо се на улогу економске дипломације и окружење у коме ђелује БиХ економска дипломација – успореност БиХ на путу према Еуропској унији, комплексно унутрашње уређење као и недостатак кадрова и све већи пројекти који изискују све веће напоре.

Опћи је закључак дискусије је да се БиХ већ годинама суочена с низом изазова а један од њих је и трагање за успјешним економском развојем. Унаточ опћим увјетима страних тржишта, оштрој конкуренцији као и стању економске кризе у данашњем глобализираном свијету, реализиране су активности и чине се напори како би бх привредници нашли своје мјесто на иностраном тржишту. Неопходна је изградња ефикасног концепта економске дипломације који захтјева мултидисциплирани приступ у погледу економског развоја земље.