Saopćenje za javnost povodom potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o sudjelovanju BiH u programu MEDIA 2007

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH pozdravlja potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine o sudjelovanju BiH u programu Media 2007-2013, koji je danas potpisan. Potpisivanjem Memoranduma, BiH je i zvanično integrirana u audiovizualni sektor EU i prije nego je postala punopravna članica. Ovo samo pokazuje da, kada ima dovoljno volje i znanja, moguće je napraviti vrlo konkretna sektorska usklađivanja sa EU koja će u ovom slučaju pomoći svim audiovizualnim stvaraocima i kinematografima u BiH.

Program MEDIA 2007 specijalizirani je program Evropske unije za podršku audiovizualnom sektoru iz kojeg se podržava profesionalno usavršavanje, razvoj filmskih projekata, distribucija, prikazivanje i promocija filmova i audiovizualnih programa te filmski festivali.

Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju o sudjelovanju BiH u programu MEDIA 2007 bosanskohercegovački redatelji, producenti, scenaristi i ostala fizička i pravna lica koja se bave audiovizualnim djelatnostima će dobiti mogućnost natjecanja za financijska sredstva za potporu produkciji, promociji i distribuciji evropskih audiovizualnih projekata. Ukupan budžet programa za period od 2007. do 2013. godine iznosi 755 miliona eura.

Kao i ostale zemlje koje nisu članice EU, BiH će uplaćivati godišnju kotizaciju za članstvo, koja se izračunava se na osnovu broja stanovnika, BDP-a i količine audiovizualne produkcije, što predstavlja šansu za BiH da iz ovakvih programa crpi maksimalnu potporu jer će plaćati minimalnu kotizaciju dok s druge strane ima vrlo aktivan i uspješan audiovizualni sektor. U tom smislu se predviđa da će ulazna karta od 40.000 eura za 2013.godinu vratiti najmanje peterostruko više sredstava u BiH.

Očekuje se da će program MEDIA 2007 ojačati konkurentnost bosanskohercegovačkog audiovizualnog sektora kroz lakši pristup financiranju, distribuciji i promociji audiovizualnih djela te kroz pomoć za stručno usavršavanje djelatnika u filmskoj industriji.

VPI BiH je, uz pomoć Soroš Fondacije, te u suradnji sa Fondacijom za kinematografiju, Ministarstvom kulture FBiH, te uz svesrdnu pomoć Media Deska Hrvatske organizirala seminar o načinu apliciranja i korištenja sredstava iz ovog Programa. Utoliko je veće zadovoljstvo sto je od danas BiH punopravni član audiovizualnog sektora EU.

Vanjskopolitička inicijativa BH