Popodnevni razgovori: „Bilateralni odnosi Srbije i BiH – Fokus na vanjsku politiku Srbije prema BiH“

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH i Friedrich Ebert Fondacija nastavljaju sa serijom kasnih popodnevnih razgovora. Cilj ovih popodnevnih razgovora je otvaranje diskusije o raznim aspektima bosanskohercegovačke vanjske politike, te okupljanje bosanskohercegovačkih i stranih diplomata, predstavnika državnih institucija, privrednika, novinara, te predstavnika nauke i civilnog društva koji bi činili sveobuhvatnu platformu za kvalitetan diskurs.

Dana 10. juna 2013. godine, Vanjskopolitička inicijativa BH je održala svoju sesiju na temu „Bilateralni odnosi Srbije i BiH – Fokus na spoljnu politiku Srbije prema BiH“ na kojem su prisustvovali predstavnici Parlamentarne skupštine BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Parlament Federacije BiH te predstavnici medija i akademije.

U prijatnoj atmosferi, gosp. Đorđe Tomić, VPI BH ekspert i autor osvrnuo se na ključne procese bilateralnih odnosa Srbije i BiH te iznio zaključke o dosadašnoj suradnji te postavio nova pitanja koje se odnose na buduću suradnju dvije zemlje. Gosp. Davor Vuletić, savjetnik za vanjsku politiku u Predsjedništvu BiH i gosp. Amer Kapetanović, pomoćnik ministra vanjskih poslova BiH, osvrnuli se na ulogu Predsjedništva i Ministarstva vanjskih poslova u bilateralnim odnosima BiH prema Srbij kao i na ocjenu vanjske politike Srbije prema BiH.

Opći je zaključak diskusije da odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije prevazilaze tradicionalne bilateralne okvire. Oni se zasnivaju na interesima različitih aktera. Interes Srbije pri tome ostaje na snažnoj republici Srpskoj unutar BiH ali na stabilnost BiH. S druge strane, postavlja se pitanje da li Bosna i Hercegovina može u svojoj vanjskoj politici kanalizirati svoju unutrašnju raznovrsnost i utvrditi liniju zajedničkih interesa koji bi omogućili BiH efikasan i zadovoljavajući nastup u bilateralnom odnosima sa Srbijom.