Seminar za sekretare i koordinatore za EU integracije Vlada Kantona Federacije BiH

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH organizirala je seminar za sekretare i koordinatore za EU integracije Vlada Kantona Federacije BiH, koji se održao od 04. do 05. juna 2013. godine u hotelu Garden City u Konjicu, u sklopu aktivnosti projekta pod nazivom „Izgradnja struktura i kapaciteta Vlade FBiH za EU integracije“, koji se provodi uz financijsku podršku Britanske ambasade.

Cilj ovog seminara je bio pružanje detaljnijeg uvida u relevantna pitanja o procesu europskih integracija, politika proširenja i načinima donošenja odluka u EU kao i o iskustvima zemalja u regionu.

Prof. dr. Nevenko Misita, sa Pravnog Fakulteta u Sarajevu govorio je o osnove i značaj EU institucija i proces EU integracija. Dr. sc. Sandro Knezović, sa Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu govorio je o ulasku Republike Hrvatske u EU – prednosti, nedostaci i ključni izazovi. Gđa. Franka Maček iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske govorila je o pregovorima Republike Hrvatske u poglavlju u 25 i 26 . – Znanost i visoko obrazovanje prava EU i osnovna načela kao i tehnika pregovaranja i iskustvo Republike Hrvatske. Učesnicima se također obratila i VPI BH ekspertGđa. Daria Duilović te govorila o kvalifikacijski okvir i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u BiH – između principa i standarda EU i domaće prakse.