Dvodnevni seminar u za članove i osoblje zakonodavnih tijela u BiH

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH organizirala dvodnevni seminar za članove i osoblje zakonodavnih tijela u BiH, koji se održao 20. i 21. juna 2013. godine u hotelu „Garden City“ Konjic, u sklopu aktivnosti projekta pod nazivom „Uključivanje parlamentarnih komisija za EU“ koji se provodi uz financijsku podršku Britanske ambasade.

Cilj ovog projekta je pružiti komisijama za europske integracije parlamenata BiH adekvatnu tehničku i stručnu podršku te pružiti informacije o strukturama, mehanizmima i vještinama za planiranje i koordinaciju procesa EU integracija koji bi poslužili kao platforma za kreiranje politika u oblasti ključnih reformi vezanih za EU.
Tokom seminara članovi komisija imali su priliku da raspravljaju na teme poljoprivredne politike i ruralnog razvoja, sigurnosti hrane, fitosanitarstva Europske unije, kao i da poslušaju predavanja eminentnih eksperata iz BiH i regiona.

Predavači na dvodnevnom seminaru su bili:

Gđa. Ružica Gelo, Članica Pregovaračke skupine za vođenje pregovara o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te pregovarač za poglavlja: 11. Poljoprivreda i ruralni razvitak, 12. Sigurnost hrane, veterinarstvo, fitosanitarstvo, 13. Ribarstvo i 28. Zaštita potrošača i zdravlja,

G. Saša Bukovac, zamjenik direktora Centra za EU pri Hrvatskog gospodarskoj komori i član radne skupine za pripremu pregovora za poglavlje 11 –Poljoprivreda i ruralni razvoj,

i G. Džemil Hajrić, pomoćnik direktora, Agencije za sigurnost hrane BiH