Dvodnevni seminar za osoblje generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH organizirala dvodnevni seminar za osoblje generalnog sekretarijata, ureda za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU, Vlade Federacije BiH, koji se održao 05. i 06. marta 2013. godine u hotelu Aquareumal Fojnica, u sklopu aktivnosti projekta pod nazivom „Izgradnja struktura i kapaciteta Vlade FBiH za EU integracije“, koji se provodi uz financijsku podršku Britanske ambasade.

Cilj dvodnevnog seminara je da pruži detaljniji uvid u proces odlučivanja EU, proces europskih integracija i proširenja kao i u iskustva zemalja u regionu.

G. Zlatko Šabić, koji u akademskoj zajednici važi za vrsnog stručnjaka po pitanju EU govorio je o procesu proširenja i procesu odlučivanja u EU. G. Šabić obavlja dužnost profesora na Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani i autor je preko 100 knjiga, članaka i ekspertiza sa područja međunarodnih odnosa i europskih studija.

G. Osman Topčagić, ministar savjetnik i šef odsjeka za EU, Ministarstva Vanjskih poslova BiH, govorio je o svim izazovima koje Bosni i Hercegovinu očekuju na ovom važnom koraku u daljem procesu pregovaranja sa Evropskom unijom i evropskih integracija.

Gđa. Marijana Liszt, ekspert i nekadašnja voditeljica radne skupine za poglavlje 8, tržišno natjecanje u Hrvatskoj govorila je o standardima tržišnog natjecanja u EU kao i iskustvima Republike Hrvatske i tehničkim pregovaranjima.

G. Davor Vuletić, pravnik i VPI BH ekspert za sistem državnu pomoć, prezentirao je Analizu „Sistem Državne Pomoći u BiH“, koju je sačinila VPI BH.