Dvodnevni seminar za sekretare i koordinatore za europske integracije Vlada Kantona Federacije BiH

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH organizirala prvi dvodnevni seminar za sekretare i koordinatore za europske integracije Vlada Kantona Federacije BiH, koji se održao 20. i 21. februara 2013. godine u hotelu Garden City Konjic, u sklopu aktivnosti projekta pod nazivom „Izgradnja struktura i kapaciteta Vlade FBiH za EU integracije“, koji se provodi uz financijsku podršku Britanske ambasade.

Cilj prvog dvodnevnog seminara je da pruži nešto detaljniji uvid u proces odlučivanja EU, proces europskih integracija i proširenja kao i u iskustva zemalja u regionu.

Prof. dr. Zlatko Šabić, koji u akademskoj zajednici važi za vrsnog stručnjaka po pitanju EU govorio je o procesu proširenja i procesu odlučivanja u EU. G. Šabić obavlja dužnost profesora na Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani i autor je preko 100 knjiga, članaka i ekspertiza sa područja međunarodnih odnosa i europskih studija. G. Amer Kapetanović, pomoćnik ministra i šef odsjeka za bilateralne odnose, Ministarstva Vanjskih poslova BiH, govorio je o svim izazovima koje Bosni i Hercegovinu očekuju na ovom važnom koraku u daljem procesu pregovaranja sa Evropskom unijom i evropskih integracija.

Dr. sc. Ivana Vukorepa, docentica na Katedri za radno i socijalno pravo Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet i voditeljica radne skupine za pripremu pregovora Republike Hrvatske za poglavlje Sloboda kretanja radnika. Gđa. Vukorepa govorila je detaljno o osnovama slobode kretanja radnika –izvorima prava, osnovnim načelima pravde i o iskustvu Republike Hrvatske i tehničkim pregovorima. Gđa. Tanja Kapetanović, ekspert VPI BH, prezentirala je Analizu „Okolišanjem do Europske unije“ koju je sačinila VPI BH. Analiza odgovara na pitanje što je nama okoliš i podsjeća nas na naše obaveze prema EU.

Seminaru su prisustvovali predstavnici Vlada Zeničko-dobojskog, Livanjskog, Hercegovačko- Neretvanskog, Posavskog, Unsko-Sanskog, Srednje-Bosanskog, Tuzlanskog i Bosansko-Podrinjskog kantona.