Seminar „Monitoring korupcije – indikatori i najbolje prakse“

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH organizirala završni dvodnevni seminar pod nazivom ‘Monitoring korupcije – indikatori u najbolje prakse‘, koji se održao 30. i 31. januara 2013. godine u hotelu Garden City Konjic, u sklopu aktivnosti projekta pod nazivom ‘Monitoring korupcije i zaštita integriteta’, koji se provodi uz financijsku podršku Europske unije u okviru IPA programa.

Značaj borbe protiv korupcije je izuzetno velik. Borba protiv korupcije je jedna od najvažnijih politika Europske unije ali i Bosne i Hercegovine. Osnaživanje NVO-a da koriste instrumente za borbu protiv korupcije, da izrađuju i distribuiraju potrebne informativne materijale o štetnim efektima korupcije po društvo, i razviju mehanizme za praćenje efikasnosti i odgovornosti vlasti, pomaže jačanju demokratske stabilizacije Bosne i Hercegovine.

Tokom seminara učesnici su imali priliku razgovarati o dosadašnjim iskustvima u obuci za borbu protiv korupcije i planirati buduće aktivnosti u tom polju. Posebne teme ovog seminara bile su posvećene indikatorima za monitoring korupcije, korupciji u visokom obrazovanju te o krivičnom gonjenju slučajeva korupcije.

Predstavnici nevladinog sektora imali su priliku upoznat se sa sljedećim temama:

– Proces pregovora sa EU za poglavlje pravda, sloboda, sigurnost – iskustva Republike Hrvatske i Borba protiv korupcije – krivično gonjenje, G. Tihomir Kralj, zamjenik ravnatelja carinske uprave Republike Hrvatske, Član pregovaračkog tima Republike Hrvatske za poglalje: Pravda, Sloboda i Sigurnost.

– Prezentacija antikorupcijske obuke za nevladine organizacije – korak naprijed nazad dva?, gđa. Lejla Kablar, Direktorica Vanjskopolitičke inicijative BH

– Monitoring korupcije – dosadašnji napori, g. Srđan Blagovčanin, Transparancy International i gđa. Lejla Kablar, Direktorica Vanjskopilitičke inicijative BH

– Prezentacija analize – Korupcija u visokom obrazovanju u BiH – stanje, uzroci, razmjere, rješenja: Niske strasti na najvišem nivou, gđa. Lejla Ibranović, Transpareny International i g. Mirza Efendić, VESTA

Seminaru su prisustvovali predstavnici iz nevladinog i vladinog sektora u BiH koji se bave temom korupcije i monitoringom korupcije poput Transparency International, udruženje VESTA, Volonteri i prijatelji Konjic, Inicijativa mladih za ljudska prava, CIN, Vermont, Zašto NE, Kyodo, CCI Bijeljina, CSS, Forum mladih Stolac, FBiH uprava za inspekcijske poslove i Agencija za prevenciju korupcije BiH.