Info dan: MEDIA 2007

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH (VPI BH),uz podršku Fonda Otvoreno Društvo (Soroš) i u suradnji sa Fondacijom za kinematografiju FBiH, organizirala je 17.01 2013. godine u Sarajevu MEDIA 2007 INFO DAN uz učešće eminentnih predavača, te filmskih radnika, producenata i svih onih koji se bave audio-vizuelnom umjetnošću.

Info Dan nastavak je zajedničke aktivnosti VPI i Fondacije za kinematografiju, u cilju stvaranja pretpostavki za novi audio-vizualni sistem u FBiH koji je usuglašen sa EU standardima. S tim u vezi, VPI i Fondacija nastavit ce tijesno surađivati i prilikom izrade Zakona o audio-vizualnom stvaralaštvu u Federaciji BiH.

Uvodnu riječ i upoznavanje sa Programom MEDIA 2007 kao i praktične savjete za korisnike podijelili su gđa. Martina Petrović, direktorica MEDIA deska Hrvatske i g. Jovan Marjanović, predstavnik BiH pri EURIMAGES.

Program MEDIA 2007 specijalizirani je program Evropske unije za podršku audiovizualnom sektoru iz kojeg se podržava profesionalno usavršavanje, razvoj filmskih projekata, distribucija, prikazivanje i promocija filmova i audiovizualnih programa te filmski festivali. Ukupan budžet programa za period od 2007. do 2013. godine iznosi 755 miliona eura.

MEDIA 2007 predstavlja jedan od ključnih instrumenata razvoja evropskog audiovizualnog stvaralaštva, što se ogleda i u tome da svake godine omogućuje potporu za 300 novih evropskih filmskih projekata, podupire dvije trećine filmskih projekata koji dolaze iz zemalja s niskim produkcijskim kapacitetom i svake godine 2,5 milijuna ljubitelja filma pogleda više od 15.000 europskih projekcija na više od stotinu festivala.

Godišnja kotizacija za članstvo, izračunava se na osnovu broja stanovnika, BDP-a i količine audiovizualne produkcije, što BiH opet stavlja u poziciju da plaća minimalnu kotizaciju, dok s obzirom na vrlo aktivan i uspješan audiovizualni sektor iz ovakvih programa može crpiti maksimalnu potporu. Ako Memorandum o pristupanju bude potpisan do kraja godine, predviđa se da će ulazna karta od 60.000 KM vratiti najmanje peterostruko više sredstava u BiH već u toku iste godine.

Evropska komisija je objavila da bosanskohercegovački redatelji, producenti, scenaristi i ostala fizička i pravna lica koje se bave audiovizualnim djelatnostima mogu podnositi projektne prijedloge u okviru poziva objavljenih za program MEDIA 2007, te imati mogućnost natjecanja za finansijska sredstva za potporu produkciji, promociji i distribuciji evropskih audiovizualnih projekata.

U drugom djelu prezentacije gđa. Martina Petrović osvrnula se na Hrvatsko iskustvo pri apliciranju na MEDIA 2007 i preporuke za Bosnu i Hercegovinu. Ona je naglasila kako su hrvatski audio-vizualni djelatnici već sada vuku pet puta više novca iz Media-e nego što je bio iznos nacionalne kotizacije. Uloga Media Deska u tom procesu iznimno je važna, jer u potpunosti administrira i usmjerava hrvatske aplikacije. Sada i hrvatski filmski stručnjaci mogu ocjenjivati filmske projekte ostalih zemalja članica Programa MEDIA 2007.

Kako je naglašeno od strane g. Jovana Marjanovića, Evropska komisija je objavila da aplikanti iz Bosne i Hercegovine mogu početi podnositi projektne prijedloge u okviru poziva objavljenih za program MEDIA 2007. Ali da je odabir projekata još uvijek uslovljen sa završetkom procedure pristupanja Bosne i Hercegovine programu. „u praksi to znači da se aplikanti iz Bosne i Hercegovine mogu prijavljivati na ove pozive, ali će sredstva operativno biti moguće koristiti tek kada Memorandum o razumijevanju između EK i BiH bude potpisan te nakon što `ulazna karta` bude plaćena“, rekao je g. Jovan Marjanović.

BiH je, putem Ministarstva civilnih poslova BiH, pokrenula, u decembru 2011, proceduru pristupanja programu Evropske unije MEDIA 2007. Međutim do potpisivanje još nije došlo. „Ono što mi možemo uraditi, dok Evropska unija čeka nadležna tjela u BiH, je da probamo iskoristiti trenutak da dobijemo šta možemo. Dok ne postanemo punopravna članica, mi moramo naći modalitet da obučimo naše ljude da što prije i što efikasnije apliciraju na projekte Programa MEDIA.” rekao je g. Amer Kapetanović, Predsjednik Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju FbiH.

Na prezentaciji MEDIA 2007 Info Dan prisustvovalo je preko 50 predstavnika domaće filmske industrije i audio vizualnog sektora poput Film House, Depo Produkcija, SAGA Film, Kinoteka BiH, PRIME TIME, Sarajevo i Tuzla Film Festival, Mediteran Film Festival, REFRESH production, HAVA, KADAR, Obala Art centar, Art servis, Deblokada, Bosanska medijska grupa, TROPIK Zenica, COMPREX, MAMA Film, Magic Factory, Media Plan, Udruženje filmskih radnika Centar za suvremenu umjetnost, Fondacije za kinematografiju FBiH i drugi.

Također, bili su nazočni i predstavnici vladinog sektora poput Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo. Svoj interes za ovu prezentaciju iskazali su i predstavnici i obrazovnog sektora poput Sarajevska škola za nauku i tehnologiju – Sarajevo Film Academy i drugi.
VPI BH press tim