Prezentacija: „Okolišanjem do Evropske unije“

Categories:
Comments: 0

Peta u nizu prezentacija u organizaciji Vanjskopolitičke inicijative BH (VPI BH) i uz podršku Fonda Otvoreno Društvo održana je 24.02.2012. godine, u Sarajevu, na temu „Okolišanjem do Evropske unije“ o čemu je VPI BH prethodno izradila analizu.

Analiza koju je sačinila VPI BH odgovara na pitanje šta je nama okoliš i podsjeća nas na naše obaveze prema EU. U ocjeni usklađenosti i provedbi acquis communautairea kao prvi i osnovni problem navodi se nepostojanje državnog tijela koje će se baviti pitanjima zaštite okoliša. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Evropi koja nema ministarstvo ni agenciju za zaštitu životne sredine na državnom nivou. Ističe se neprovođenje zakonodavstva u entitetima. Kaže se da BiH trpi zbog ograničenog administrativnog kapaciteta i ima malo financijskih resursa za potrebna ulaganja u okoliš.

S tim ciljem Bosna i Hercegovina mora poduzeti sljedeće konkretne korake:
• usvajanje zakona o zaštiti okoliša na državnom nivou u svrhu stvaranja okvira za jedinstvenu zaštitu okoliša u cijeloj zemlji;

• osnivanje državne agencije za zaštitu okoliša (s ulogom pregleda stanja okoliša u BiH, monitoringa i prikupljanja podataka koji bi se obrađivali, analizirali te davali prijedlozi mjera koje treba poduzeti. Agencija bi se bavila i implementacijom međunarodnih sporazuma, projekata i programa te drugih obaveza BiH iz oblasti okoliša);

• jačanje upravnih kapaciteta institucija koje se bave okolišom;

• harmonizacija s okolišnom legislativom EU (najprije s naglaskom na upravljanje otpadom, očuvanje kvaliteta vode i zraka, zaštitu prirode, cjelovito sprječavanje i kontrolu onečišćenja a potom unaprijeđeno usklađivanje pravne stečevine u smislu provedbe državne okolišne strategije i poboljšanja mehanizama sufinanciranja zaštite okoliša);

• osuvremenjivanje obrazovnih programa u vezi s problematikom zaštite okoliša;

• afirmacija znanstvenoistraživačkog rada i njegovo popvezivanje sa strateškim ciljevima politike zaštite okoliša.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici iz vladinog i nevladinog sektora u BiH koji se bave okolišem ili zaštitom životne sredine poput Udruženja Eko akcija iz Sarajeva, PZ Hodbina iz Mostara, Centri civilnih inicijativa, Centra za okolišno održivi razvoj Sarajevo, „Vermont“ iz Brčkog, Šumarskog Fakulteta Sarajevo,Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Fonda za zaštitu okoliša FBiH i sl.

Na kraju skupa zaključeno je kako je, između ostalog, potrebno definirati konkretne korake u cilju rješavanja i konkretizacije pitanja okoliša, dijagnosticirati probleme u okolišu i okolišnoj politici te nastaviti rad na razvoju platforme za dijalog izmedju NVO i vladinog sektora kao i afirmirati javni interes po pitanju očuvanja okoliša.