Prezentacija Godišnjeg izvještaja za 2011. godinu u sklopu projekta “Monitoring procesa Evropskih integracija BiH”

Categories:
Comments: 0

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ni u ovoj godini nije stupio na snagu, iako su se formalno stekli uvjeti za to krajem 2010. godine. Jedna od najmarkantnijih kolateralnih šteta u neispunjavanju uvjeta je u domenu demokratskih principa i ljudskih prava, jeste usklađivanje Ustava sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci vs. BiH. Također, problematiziran je način odlučivanja u sedmočlanom Vijeću za državne pomoći; pregovaralo se oko etničke zastupljenosti u mehanizmima odlučivanja, umjesto o suštini i tehničkim aspektima zakona. Situacija koja je nastala tokom programiranja IPA sredstava za 2011. godinu je razotkrila ozbiljne strukturalne nedostatke u koordinacionim mehanizmima vezanim za planiranje i programiranje sredstava iz EU.

Vlasti BiH nisu se blagovremeno pripremale za ulazak Hrvatske u EU, čime će u konačnici i onako skromni izvozni potencijali BiH biti dodatno ograničeni i pristup stranim tržištima uskraćen za domaće proizvođače. Izvještaj zaključuje da se Evropskoj uniji ne priključuje povremenim ispadima dobre volje i pojedinačnim primjerima revnosti državnih službenika, već sistematskim opredjeljenjem da se procesu ispunjavanja uvjeta pristupi sa svim raspoloživim resursima i političkom voljom.

Ovo su neki od zaključaka Godišnjeg izvještaja za 2011. koji je prezentirala Vanjskopolitička inicijativa BH (VPI BH) u srijedu, 23.02.2012 u Sarajevu. Na prezentaciji je bilo više od 100 učesnika iz domaćih i međunarodnih nevladinih i vladinih institucija.

Uz, gđu. Lejlu Kablar, Direktoricu VPI BH koja je prezentirala Godišnji izvještaj za 2011. godinu svoje stručno viđenje situacije u BiH kao i njenog europskog puta dali su panelisti g. Halid Genjac, Predsjednik Komisije za evropske integracije, Parlamentarna skupština BiH, Nj.E. Gdin. Peter Sorensen, Šef Delegacije Evropske unije u BiH, Nj.E. g. Bosse Hedberg, Ambasador Kraljevine Švedske, te g. Amer Kapetanović, Šef Odsjeka za Evropsku uniju, Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

2011. godina nije bila godina EU u BiH

Specijalni predstavnik EU u BiH NJ.E. g. Peter Sorensen, na promociji izvještaja „Monitoring procesa evropskih integracija BiH“ u Sarajevu rekao je da 2011. nije bila godina EU u BiH i izrazio nadu da bi to mogla da bude ova godina. On je naglasio da bez stupanja na snagu SSP-a neće biti prihvaćena kandidatura BiH za članstvo u EU i da neće moći da budu pozvani eksperti iz Brisela da pomognu BiH.

Prošla godina nije donijela mnogo opipljivih rezultata na putu ka članstvu u EU

Ambasador Švedske u BiH Bosse Hedberg rekao je da prošla godina nije donijela mnogo opipljivih rezultata na putu ka članstvu u EU. Konstatirajući da je u posljednje dvije sedmice u BiH preduzeto nekoliko pozitivnih koraka na putu BiH ka EU, Hedberg je istakao da treba riještiti mnoga nakupljena nerješena pitanja. On je pozvao političke lidere u BiH da da preuzmu odgovornost za dobrobit svakog čovjeka i svakog dijela BiH.

BiH bi vrlo brzo mogla da riješi tehničke stvari na evropskom putu

G. Halid Genjac, poslanik u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine, izjavio je da je BiH u proteklih pet do šest godina imala period užasnih zastoja na evropskom putu koji su potrajali dugo. Prema njegovom riječima, BiH bi vrlo brzo mogla da riješi tehničke stvari na evropskom putu, ali da postoje problemi kada je riječ o političkim kriterijumima. On je istakao da se u BiH stvara novi politički ambijent.

Gđa. Lejla Kablar, direktorica Vanjskopolitičke inicijtive BH, naglasila je da je višegodišnja politička i institucionalna blokada u BiH svoju kulminaciju doživjela 2011. godine. Ona je istakla da je proces evropskih integracija u BiH još na deklarativnom nivou. Ona ističe da BiH mora da ispuni uslove za kredibilnu aplikaciju za članstvo u EU do polovine godine, uspostavi održivi sistem horizontalne i vertikalne koordinacije u EU poslovima koji ima povezan tehnički i politički institucionalni aspekt.

Prema njenim mišljenu, da bi se pokrenuo evropski integracioni proces sa mrtve tačke, BiH će morati da pređe sa deklarativnog na radni konsenzus, što podrazumijeva da politika kreira prostor, a da ga struka popunjava, te da neodložno omogući da SSP stupi na snagu.