Osnivački sastanak “Grupa prijatelja BiH”

Categories:
Comments: 0

U zgradi Europskog parlamenta u Briselu zvanično je počela sa radom Grupa prijatelja BiH u Europskom parlamentu. Riječ je o neformalnoj parlamentarnoj grupi koja okuplja članove Europskog parlamenta iz svih političkih klubova s ciljem jačanja parlamentarnog dijaloga sa BiH.

Zvaničnom početku rada Grupe prijatelja BiH nazočio je komesar za proširenje EU Štefan Füle, Ministar vanjskih poslova BiH, Sven Alkalaj te 12 članova državnog i entitetskih parlamenata iz BiH.

Odlazak BiH parlamentaraca u Brisel omogućila je, uz financijsku podršku Ambasade Velike Britanije u BiH, nevladina organizacija Vanjskopolitička inicijativa BH koja je u posljednjih 8 mjeseci aktivno radila sa BiH parlamentarcima na rasvjetljavanju ključnih promjena koje su uvedene u načinu na koji funkcionira EU nakon stupanja na snagu Lisabonskog sporazuma.