Prva obuka „Dobro upravljanje: Partnerski rad“

Categories:
Comments: 0

U organizaciji domaće nevladine organizacije Vanjskopolitičke inicijative BH (VPI BH), u ponedjeljak i utorak (31.10. – 01.11.2011.) u hotelu „Termag Hotel Jahorina“ na Jahorini održana je prva obuka od previđeni tri, pod nazivom „Dobro upravljanje: Partnerski rad“ na kojem su učestvovali predstavnici nevladinih organizacija širom BiH. Obuke se vrše u sklopu aktivnosti projekta pod nazivom ‘Monitoring korupcije i zaštita integriteta’ koji se provodi uz finansijsku podršku Europske unije u okviru IPA programa.

Obuci su prisustvovali predstavnici iz nevladinog sektora u BiH koji se bore protiv korupcije kroz svoje projekte i aktivnosti ili iskazuju posebno zanimanje za savladavanje ovih vještina poput Centra za sigurnosne studije, Centra za istraživačko novinarstvo, Udruženje Vesta, Centra Civilnih Inicijativa, Transparency International BiH te predstavnika aktivističkih organizacija poput Demokratskog Omladinskog Pokreta, UG Zašto ne? i sl.

Predstavnici nevladinih organizacija imali su priliku upoznati se sa sljedećim tematskim cjelinama:
• Upravljanje organizacionim promjenama
• Vođenje organizacionih promjena
• Tim i timski rad
• Sticanje vještina za transformaciju sukoba: sukobi, pregovaranje i posredovanje
• Efikasna komunikacija
• Stvaranje efikasnih partnerskih odnosa: korištenje medija kao partnera
• Izvrsnost u upravljanju: instrumenti za unapređivanje dobrog upravljanja

Realizacija obuke sastojala se od predavanja uz Power Point prezentaciju, interaktivne komunikacije i radionica/vježbi u grupama.

Vanjskopolitička inicijativa BH će u sklopu aktivnosti ovog projekta nastaviti svoj rad na borbi protiv korupcije jačajući kapacitete nevladinih organizacija organizirajući preostale planirane obuke. Sljedeća obuka pod nazivom „Upravljanje rizicima korupcije i integritet“ će se održati do kraja ove godine a obuhvatit će sljedeće tematske cjeline: pojam, dijagnosticiranje i mjerenje korupcije, alati za izradu plana borbe protiv korupcije kao i integritet, procjenu rizika i sistem upravljanja integritetom.