Izjava Vanjskopolitičke inicijative BH za medije u povodu najnovijeg izvještaja o napretku EU o BiH

Categories:
Comments: 0

Prema svim najavama, Izvještaj o napretku BiH koji će Evropska komisija predstaviti sutra, bit će jedan od najgorih koji je BiH do sada dobila, jer BiH još krši Privremeni sporazum, a nismo ni stvorili uvjete za stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je ratificiralo svih 27 članica Evropske unije.

Izvještaj o napretku će konstatirati problem  u procesu EU integracija, kako na tehničkom tako I na suštinskom nivou, i bilo bi krajnje  vrijeme  da ga  shvatimo s većom dozom ozbiljnost. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH ovom izvještaju trebao bi čak posvetiti i vanrednu sjednicu. Parlament bi tako trebalo da izvuče određene zaključke i preporuke za institucije BiH koje su prepoznate u lancu odgovornosti, kako bi se napravio akcioni plan za odmrzavanje Sporazuma o stabilizaciju I pridruživanje, te hitno rješavanje preostalih uvjeta za podnošenje aplikacije za članstvo u EU do kraja godine.   Ovim bi domaće institucije pokazale kako su dostojan partner u namjerama Delegacije EU I Evropske komisije da trenutnu krizu u BiH iskoristi kao šansu.