Četvrta Radionica Projekta: „Uvod u Lisabonski sporazum za osoblje i članove parlamenta BiH“

Categories:
Comments: 0

Uz financijsku potporu Vlade Velike Britanije i u organizaciji domaće nevladine organizacije Vanjskopolitička inicijativa BH (VPI BH), u ponedjeljak i utorak (03.10.-04.10.2011.) u hotelu „Garden City“ u Konjicu održana je četvrta radionica projekta „Uvod u Lisabonski sporazum“ na kojem su učestvovali parlamentarci i stručnog osoblje NS RS, PFBiH te Parlamentarne skupštine BiH.

Lisabonski sporazum uvodi važne inovacije u način donošenja odluka u EU. Međutim, zbog širokog spektra domaćih političkih pitanja koja dominiraju u BiH, utjecaju Lisabonskog sporazuma na EU i na države potencijalne kandidate za članstvo u EU nije posvećeno dovoljno pažnje. Stoga je cilj ovog projekta da pruži detaljan pregled ključnih promjena koje su uvedene u načinu na koji funkcionira EU kroz Lisabonski sporazum.

U tu svrhu bila su planirana četiri seminara, koja su obuhvatila prezentacije o ključnim područjima institucionalnog razvoja: proširenje polja suodlučivanja između Europskog parlamenta i Vijeća; novu ulogu državnih parlamenata u sklopu novih odredbi u Sporazumu; promjenu prirode predsjedavanja EU sa stvaranjem stalnog Predsjednika EU; novu arhitekturu za upravljane vanjskom politikom EU koja proizlazi iz izmijenjene uloge Visokog predstavnika te uspostavljanje Evropske službe za vanjsko djelovanje.