Okrugli stol „Instrumenti za proširenje EU: pojačavanje ili sprječavanja demokratizacijskih procesa u Bosni i Hercegovini?”

Categories:
Comments: 0

Dana 27. maja 2011.g, Vanjskopolitička inicijativa BH (VPI BH) i Fondacija Konrad Adenauer (KAS) su organizirali diskusiju u vidu okruglog stola u Sarajevu na temu “Instrumenti za proširenje EU: pojačavanje ili sprječavanja demokratizacijskih procesa u Bosni i Hercegovini?”

Nevladine organizacije, organizacije civilnog društva i akademici su bili pozvani da učestvuju u ovoj sesiji te da podijele svoje viđenje sa vodećim njemačkim stručnjacima, tako što su se fokusirali na pitanje kako trenutni instrumenti proširenja EU poboljšavaju ili sprječavaju demokratizacijske procese u društvima Jugoistočne Europe na primjeru BiH.

Njemački stručnjaci koji su se priključili ovoj diskusiji su bili: Dr. Egbert Jahn, Fakultet političkih nauka sveučilišta u Mannheimu, Dr. Bruno Schoch stariji istraživač sa Instituta za mirovno istraživanje iz Frankfurta; Dr. Manfred Sapper, glavni urednik akademskog mjesečnog časopisa “Osteuropa” (Istočna Europa), iz Berlina; Dr. Volker Weichsel, urednik akademskog mjesečnog časopisa “Osteuropa” (Istočna Europa), iz Berlina; Dr. Astrid Sahm, Direktor obrazovnog centra iz Minska; Brigitte Jahn, Stariji profesor iz Kelkheima; Andrijana Preuss, student doktorskih studija pri Univerzitetu u Mannheimu.