Prezentacija: „Vinski separatizam bez geografskog porijekla – In vino plebiscitum“

Categories:
Comments: 0

Druga u nizu prezentacija u organizaciji Vanjskopolitičke inicijative BH (VPI BH) i uz podršku Fonda Otvoreno Društvo održana je 09.05.2011. godine, u Mostaru, na temu „Vinski separatizam bez geografskog porijekla – In vino plebiscitum“ o čemu je VPI BH prethodno izradila analizu.

Nepostojanje zakonske regulative u Bosni i Hercegovini u oblasti vinarstva i vinogradarstva nanosi velike gubitke bosanskohercegovačkoj ekonomiji. Prije tri godine donesen je Zakon o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožđa, ali je prilikom izrade podzakonskih akata ustanovljeno da je više od polovice njegovih članova neprovedivo u praksi i zakon je stavljen van snage. Entitetski zakoni su također manjkavi. Prema postojećem zakonu, Federacija BiH nema skoro nikakvu nadležnost, pa je samim tim otežano i praćene razvoja vinogradarsko-vinarskog sektora. Nedostaci u postojećem zakonu su onemogućili donošenje podzakonskih akata zbog čega je u Federaciji BiH nastao problem puštanja vina u promet, nemogućnost zaštite geografskog porijekla vina, problem kontrole kvaliteta vina i dr. U Republici Srpskoj ova oblast je znatno uređenija.

S tim ciljem Bosna i Hercegovina mora poduzeti sljedeće konkretne korake:

1. Prije svega, potrebno je osigurati povoljniji zakonodavno-pravni ambijent za održivi razvoj vinarsko – vinogradarskog sektora time što će se uspostaviti i održavati jedinstveno i uređeno tržište vina u skladu sa standardima EU-a.

2. Vanjskotrgovinske aspekte uređenja ove oblasti potrebno je urediti jedinstvenim zakonom na državnom nivou, koji će stvoriti zakonske pretpostavke za plasman domaćih proizvoda vani. Detaljnija rješenja se mogu osigurati putem paralelnih, harmoniziranih entitetskih zakona.

3. Uspostaviti efikasan sistem i mehanizme za ispitivanje kvaliteta i organoleptičko ocjenjivanje vina (kontrola proizvodnje grožđa za proizvodnju vina, kontrola proizvodnje vina, kontrola kvaliteta vina, zaštita geografskog porijekla vina, puštanje vina u promet, uspostava registara i dr.).

4. U pojedinim segmentima potrebno je jasno definirati nadležnosti između svih nivoa vlasti, a naročito u F BiH, kao i uspostaviti efikasan sistem inspekcijske kontrole i nadzora u sektoru vinarstva i vinogradarstva.