Презентација: „Вински сепаратизам без географског поријекла – Ин вино плебисцитум“

Categories:
Comments: 0

Друга у низу презентација у организацији Вањскополитичке иницијативе БХ (ВПИ БХ) и уз подршку Фонда Отворено Друштво одржана је 09.05.2011. године, у Мостару, на тему „Вински сепаратизам без географског поријекла – Ин вино плебисцитум“ о чему је ВПИ БХ претходно израдила анализу.

Непостојање законске регулативе у Босни и Херцеговини у области винарства и виноградарства наноси велике губитке босанскохерцеговачкој економији. Прије три године донесен је Закон о вину, ракији и другим производима од грожђа, али је приликом израде поџаконских аката установљено да је више од половице његових чланова непроведиво у пракси и закон је стављен ван снаге. Ентитетски закони су такођер мањкави. Према постојећем закону, Федерација БиХ нема скоро никакву надлежност, па је самим тим отежано и праћене развоја виноградарско-винарског сектора. Недостаци у постојећем закону су онемогућили доношење поџаконских аката због чега је у Федерацији БиХ настао проблем пуштања вина у промет, немогућност заштите географског поријекла вина, проблем контроле квалитета вина и др. У Републици Српској ова област је знатно уређенија.

С тим циљем Босна и Херцеговина мора подузети сљедеће конкретне кораке:

1. Прије свега, потребно је осигурати повољнији законодавно-правни амбијент за одрживи развој винарско – виноградарског сектора тиме што ће се успоставити и одржавати јединствено и уређено тржиште вина у складу са стандардима ЕУ-а.

2. Вањскотрговинске аспекте уређења ове области потребно је уредити јединственим законом на државном нивоу, који ће створити законске претпоставке за пласман домаћих производа вани. Детаљнија рјешења се могу осигурати путем паралелних, хармонизираних ентитетских закона.

3. Успоставити ефикасан систем и механизме за испитивање квалитета и органолептичко оцјењивање вина (контрола производње грожђа за производњу вина, контрола производње вина, контрола квалитета вина, заштита географског поријекла вина, пуштање вина у промет, успостава регистара и др.).

4. У појединим сегментима потребно је јасно дефинирати надлежности између свих нивоа власти, а нарочито у Ф БиХ, као и успоставити ефикасан систем инспекцијске контроле и наџора у сектору винарства и виноградарства.