Vanjskopolitička inicijativa BH je predstavila projekat pod nazivom „Monitoring korupcije i zaštita integriteta“

Categories:
Comments: 0

Dana 14. aprila 2011.godine u Sarajevu upriličena je zvanična prezentacija projekata borbe protiv korupcije osam nevladinih organizacija. Sve projekte finansira Evropska unija u ukupnom iznosu od 1,4 miliona EUR. Tom prilikom Vanjskopolitička inicijativa BH je predstavila projekat pod nazivom „Monitoring korupcije i zaštita integriteta“. Projekat se provodi uz finansijsku podršku Europske unije u okviru IPA 2009 programa.

Informacije o projektu

Vodeći se idejom prevencije kao najvažnijim instrumentom kako bi se dugoročno upravljalo programima za spriječavanje korupcije, Vanjskopolitička inicijativa BH provodi projekat pod nazivom ‘Monitoring korupcije i zaštita integriteta’. Cilj projekta je da doprinese demokratskoj stabilizaciji kroz jačanje kapaciteta i uloge civilnog društva u borbi protiv korupcije.

Cilj projekta je da osnaži aktivnosti, projekte i mjere civilnog društva da prepozna i ukaže na korupciju, te da razvije potrebne alate za praćenje i prevenciju korupcije. Projekat se sastoji od dvije komponente od kojih se prva odnosi na jačanje operativnih kapaciteta nevladinih organizacija u borbi protiv korupcije kroz praktične obuke koje se temelje na procjeni stvarnih potreba nevladinih organizacija. Druga komponenta projekta ima za cilj uspostavljanje koherentnog sistema za monitoring korupcije.

S obzirom da borba protiv korupcije predstavlja jedan od ključnih aspekata pristupanja BiH EU ovaj projekat ima za cilj stvoriti bolju radnu platformu za praćenje korupcije od strane nevladinih organizacija. Vjerujemo da će nevladine organizacije kroz provedbu ovog projekta imati na raspolaganju instrumente za borbu protiv korupcije i mehanizme za praćenje efikasnosti i odgovornosti vlasti.