Вањскополитичка иницијатива БХ је представила пројекат под називом „Мониторинг корупције и заштита интегритета“

Categories:
Comments: 0

Дана 14. априла 2011.године у Сарајеву уприличена је званична презентација пројеката борбе против корупције осам невладиних организација. Све пројекте финансира Европска унија у укупном износу од 1,4 милиона ЕУР. Том приликом Вањскополитичка иницијатива БХ је представила пројекат под називом „Мониторинг корупције и заштита интегритета“. Пројекат се проводи уз финансијску подршку Еуропске уније у оквиру ИПА 2009 програма.

Информације о пројекту

Водећи се идејом превенције као најважнијим инструментом како би се дугорочно управљало програмима за спријечавање корупције, Вањскополитичка иницијатива БХ проводи пројекат под називом ‘Мониторинг корупције и заштита интегритета’. Циљ пројекта је да допринесе демократској стабилизацији кроз јачање капацитета и улоге цивилног друштва у борби против корупције.

Циљ пројекта је да оснажи активности, пројекте и мјере цивилног друштва да препозна и укаже на корупцију, те да развије потребне алате за праћење и превенцију корупције. Пројекат се састоји од двије компоненте од којих се прва односи на јачање оперативних капацитета невладиних организација у борби против корупције кроз практичне обуке које се темеље на процјени стварних потреба невладиних организација. Друга компонента пројекта има за циљ успостављање кохерентног система за мониторинг корупције.

С обзиром да борба против корупције представља један од кључних аспеката приступања БиХ ЕУ овај пројекат има за циљ створити бољу радну платформу за праћење корупције од стране невладиних организација. Вјерујемо да ће невладине организације кроз проведбу овог пројекта имати на располагању инструменте за борбу против корупције и механизме за праћење ефикасности и одговорности власти.