Kamingespräch: „Njemačka vanjska politika: Od namjere do inicijative“

Categories:
Comments: 0

Treći u nizu popodnevnih razgovora uz kamin, u organizaciji Vanjskopolitičke inicijative BH (VPI BH) i uz podršku njemačke političke Fondacije Friedrich Ebert (FES) održan je 24.03.2011. godine na temu Njemačke vanjske politike o čemu je VPI BH prethodno izradila analizu „Njemačka vanjska politika: Od namjere do inicijative“.

Stabilnost Balkana je jedno od centralnih pitanja vanjske i sigurnosne politike Njemačke i EU. Klasično viđenje koje polazi od Hrvatske i Srbije kao nosivih stubova balkanske stabilnosti mora biti preispitano, budući da se teret balkanskih problema pokazao prevelikim da bi stajao oslonjen na samo dva stuba, Posebno ako se ima u vidu činjenica da je dobar dio tih problema uzročno-posljedično vezan sa jednim ili oba ta stuba.

Spremnost jedne od najvećih evropskih i svjetskih sila da se angažiraju u BiH i da pritom taj angažman dugoročno usmjere na otklanjanje barijera funkcioniranja BiH kao budućeg kandidata za članstvo u EU, nešto je čemu vrijedi dati šansu. Cijenimo da je Njemački stav spram krize u BiH evoluirao i konačno prihvatio činjenicu da je BiH specifična država, te da je takva dobrim dijelom zahvaljujući i međunarodnom angažmanu, te da joj kao takvoj ne mogu pomoći isključivo i samo uslovi procesa stabilizacije i pridruživanja.
Njemačka namjera ne može postati inicijativa bez jake sinergije sa ključnim partnerima. Njemačka inicijativa, ako do nje dođe, mora imati u vidu da je BiH u takvom stanju koje više ne trpi eksperimente.

Ako Zagreb i Beograd nisu spremni igrati mnogo konstruktivniju ulogu, onda je bolje da njihov doprinos bude tako što će se sami isključiti iz procesa i prepustiti ga onima u čiji bi se klub željeli učlaniti.

VPI BiH planira u narednom periodu organizirati slične razgovore o situaciji na Bliskom istoku, njemačkoj vanjskoj politici u BiH i drugim temama važnim za profiliranje vanjske politike BiH. Impulsi za ove rasprave bit će analize koje će sačiniti eksperti i suradnici VPI, a koje će biti objavljene i na našoj web stranici.