Kamingespräch: „Revolt u arapskim zemljama – promjene ili samo obećanja“

Categories:
Comments: 0

Drugi u nizu popodnevnih razgovora uz kamin, u organizaciji Vanjskopolitičke inicijative BH (VPI BH) i uz podršku njemačke političke Fondacije Friedrich Ebert (FES) održan je 17.03.2011. godine na temu revolt u arapskim zemljama o čemu je VPI BH prethodno izradila analizu „Revolt u arapskim zemljama – promjene ili samo obećanja“

Socijalni i politički pokreti stotina hiljada stanovnika arapskih zemalja s početka 2011. Godine nisu ni blizu svoga kraja. Zahtjevi protestanata snažno variraju: od promjena vlasti i vladara, zahtjeva za temeljne ustavne, političke i ekonomske reforme, za demokratizaciju, ljudska prava i slobode, do zahtjeva za suštinsko preispitivanje vanjskopolitičkih i geostrateških pozicija država i vlada, ukupnog koncepta i načina realizacije različitih interesa u regiji itd.

Ima li Zapad u aktualnim prilikama želje, volje i spremnosti, da li je uopće strukturiran politički i ekonomski tako da može ući u proces preispitivanja opstojnosti vještačke ali rasprostranjene dileme u vezi s „ostatkomsvijeta“ – demokracija ili sigurnost? Mnogo je razloga za vjerovanje da je na tome planu i ključ za osiguravanje prosperitetnije budućnosti za sve i na Bliskom istoku.

VPI BiH planira u narednom periodu organizirati slične razgovore o situaciji na Bliskom istoku, njemačkoj vanjskoj politici u BiH i drugim temama važnim za profiliranje vanjske politike BiH. Impulsi za ove rasprave bit će analize koje će sačiniti eksperti i suradnici VPI, a koje će biti objavljene i na našoj web stranici.